GRUP A 2016

 1. Esteve Martinez (2007, 2011, 2015)
 2. Jose A. Lòpez
 3. Marc Casas (2010, 2014)
 4. Joan Arroyo
 5. Carles Martinez
 6. F. Javier Carvajal
 7. Santi Arumí
 8. Bernat Martinez
 9. Antonio Gutierrez
 10. Ricard Tura (2003, 2008, 2012)
 11. Josep Esteve (2004)
 12. Ivan Rigat
 13. Ceferino Lozano
 14. Victor Alonso
 15. Jordi Serra Lázaro (2006)
 16. Toni Elias
 17. Feliu Sucarrats
 18. Xavier Vilarubies
 19. César Escribano
 20. Jordi Vidal
 21. Andrés Diaz
 22. David Vila
 23. Ricard Joan
 24. Javi Esteo
 25. Ramon Treserras
 26. Daniel Paniza
 27. Juli Gonzalez
 28. Carles Sanahuja
 29. Jaume Puig
 30. Benet Garriga
 31. Carlos Hermoso 
 32. Joan Bonet

* En vermell, pescadors repescats del Grup B en substitució d'un pescador del Grup A.
* En blau, pescadors repescats del Grup B en substitució d'un pescador provinent del Grup B

* IMPORTANT: Recordeu el sistema de reserves, el participant que causi baixa serà substituït per un altre participant de la mateixa categoria. Es a dir, si el pescador que causa baixa és un pescador de l'actual Grup A, serà substituït per un altre pescador que hagi descendit del Grup A.

Si el Pescador que causa baixa és un pescador que puja del Grup B, el substitut serà el primer reserva del Grup B.

Si el que causa baixa del Grup A es un dels Juvenils que han pujat a la categoria, aquest seria substituït per un pescador del Grup B, ja que es una de les posicions que havia ocupat.